توضیحات

شرح و توضیحات کتاب بارونز تافل استراتژی BARRONS TOEFL Strategies and Tips second edition  برای آزمون تافل (Toefl)

ارائه استراتژی ها، نکات و دستورالعمل های گام به گام و توصیه های کاربردی در راستای کمک به زبان آموز

فصل آغازی به بحث در مورد چهار مهارت اصلی خواندن، نوشتن، گفتاری و شنیداری

بخش مربوط به ساختار و شیوه امتیازدهی در هر بخش و ارائه یک طرح کلی برای آمادگی در آزمون.
ارائه فایل صوتی
فایل صوتی مطابق با لهجه آمریکای شمالی، بریتانیایی و استرالیایی دقیقا منطبق با فرمت های آزمون اصلی تافل ارائه می شود.

تست مهارت های زبانی
متن همه فایل های صوتی در قسمت Audioscript به همراه پاسخ کلیه سوالات در انتهای کتاب ارائه شده است .