توضیحات

برای دریافت بخشی از کتاب برروی عکس زیر کیلیک کنید

بزودی نمونه کار قرار خواهد گرفت

نوروز یازدهم انسانی قلمچی – بانک کتاب رابوک

نوروز یازدهم انسانی

کتاب نوروز پایة یازدهم از 6 آزمون تشکیل شده است:

1- هر یک از 5 آزمون اول با پیش‌روی مستقل به مرور مباحث خوانده شده از ابتدای سال تحصیلی تا آزمون 17 فروردین می‌پردازد.

2- آزمون ششم، آزمون جامعی است که می‌توانید به کمک آن تمام مباحث مورد مطالعه در دوران طلایی را جمع‌بندی کنید.

3- در هر آزمون این کتاب سعی شده است فضایی متناسب با آزمون‌های طول سال شبیه‌سازی شده است.

4- همة پرسش‌های آزمون‌ها دارای شناسنامة کامل مبتنی بر کتاب درسی هستند.

5- تمامی پرسش‌های آزمون‌ها در جلد دوم کتاب به طور کاملا تشریحی پاسخ داده‌شده‌اند، سعی شده است در صورت نیاز افزون ‌بر پاسخ سوال، نکات آموزشی مهم مربوط به ‌سوال نیز تشریح و مرور شود.