توضیحات

برای مشاهده قسمتی از کتاب روی عکس زیر کلیک کنید

شب امتحان تاریخ یازدهم انسانی خیلی سبز – بانک کتاب رابوک

 

اطلاعات کتاب:

 

۱ – آزمون‌های نوبت اول: آزمون‌های شمارهء ۱ تا ۴ این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می‌شود

۲ – آزمون‌های نوبت دوم: آزمون‌های شمارهء ۵ تا ۱۲ از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده‌اند. این قسمت هم، خودش به ۲ بخش تقسیم می‌شود

 

مؤلفان : مهدی کاردان, سیده مریم طاهری

 

شب امتحان تاریخ یازدهم انسانی خیلی سبز – بانک کتاب رابوک