توضیحات

برای مشاهده قسمتی از کتاب روی عکس زیر کلیک کنید

شب امتحان اقتصاد دهم انسانی خیلی سبز – بانک کتاب رابوک

 

اطلاعات کتاب:

 

۱- آزمون‌های نوبت اول:

آزمون‌های شمارهء ۱ تا ۳ این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می‌شود:

۲- آزمون‌های نوبت دوم:

آزمون‌های شمارهء ۴ تا ۱۲ از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده‌اند. این قسمت هم، خودش به ۲ بخش تقسیم می‌شود:

۳- پاسخ‌نامهء تشریحی آزمون‌ها:

در پاسخ تشریحی آزمون‌ها تمام آن‌چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمرهء کامل کسب کنید، برایتان نوشته‌ایم.

 

مؤلف : امیر محمد بیگی

 

شب امتحان اقتصاد دهم انسانی خیلی سبز – بانک کتاب رابوک