توضیحات

حساب دیفرانسیل و انتگرال نیک انجام

 

 

ویژگی های کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال نیک انجام:

  • مجموعه آزمون هایی که براساس کتاب درسی طبقه بندی شده است
  • آزمون های جامع به سبک کنکور سراسری
  • همراه با پاسخ تشریحی

 

 

شماره کتابشناسی ملی 4057190
عنوان و نام پدیدآور مجموعه آزمون های چهار گزینه ای حساب دیفرانسیل و انتگرال
مشخصات نشر تهران: نیک انجام، 1394.
مشخصات ظاهری 421 ص.: جدول ،نمودار ؛ 22 29 س م.
وضعیت فهرست نویسی فیپای مختصر
یادداشت مولفین: مجید رفعتی، حسین شفیع زاده، حبیب شفیعی، سعید علم پور …
شناسه افزوده رفعتی، مجید، 1358