توضیحات

برای مشاهده قسمتی از کتاب روی عکس زیر کلیک کنید

جمع‌بندی شیمی دهم الگو – بانک کتاب رابوک

 

ویژگی های کتاب

 

– بیان کامل و منظم نکات کتاب درسی به کمککادرهای جمع بندی، نمودار، آکولاد و جدول.

– بررسی دقیق و موشکافانۀ تمام شکل‌های مهم کتاب درسی.

– بررسی انواع تیپ‌بندی مسائل هر فصل و ارائۀ روش‌های تستی برای حل سریع آن‌ها.

– قرار دادن یک آزمون شامل ده عبارت درست، نادرست و سه تست مفهومی، پس از هر زیر فصل.

– ارائۀ جدول‌های جمع‌بندی شامل لغتها و قیدها، عددها، رنگها و واکنشها، بهمنظور بیان منظم نکات ریز متن کتاب درسی.

– طرح دو آزمون جامع در انتهای هر فصل برای جمع‌بندی به همراه پاسخ تشریحی.

مولفین
مسعود جعفری ، امیرحسین معروفی
جمع‌بندی شیمی دهم الگو – بانک کتاب رابوک