توضیحات

ترکیبیات (جلد اول) انتشارات خوشخوان

مؤلفین: عباس ثروتی – سعید نعمتی

موضوع: برگی از درخت المپیاد ریاضی

مختصری از کتاب ترکیبیات (جلد اول) انتشارات خوشخوان

این کتاب در دو جلد در قطع وزیری تدوین شده است که جلد اول آن ۲۰۸ صفحه است. در این کتاب شاخه‌ای از المپیاد ریاضی یعنی ریاضیات گسسته به صورت بسیار روان آموزش داده شده است. جلد اول این کتاب شامل ۱۵ بخش با عناوین زیر می‌باشد: اصول اولیه شمارش معرفی چند نماد جایگشت و تبدیل جایگشت دوری جایگشت با تکرار ترکیب مساله مسیر معادله خطی با ضرایب واحد مسائل توزیع بسط دو جمله‌ای بسط چند جمله‌ای اصل شمول و عدم شمول دوگانه شمردن اتحادهای ترکیبیاتی مسائل گوناگون در حال حاضر چاپ پنجم جلد اول در بازار موجود است.

مقطع: دوره‌ی دوم متوسطه

پایه: دهم، یازدهم و دوازدهم