توضیحات

الکتریسیته و مغناطیس (۱) برای داوطلبان المپیاد فیزیک انتشارات خوشخوان

مؤلفین: فرینا ساعتی – آقایان بردیا نجاری – شهروز زربافیان

موضوع: برگی از درخت المپیاد فیزیک

مختصری از کتاب الکتریسیته و مغناطیس (۱) برای داوطلبان المپیاد فیزیک انتشارات خوشخوان

این کتاب در حال حاضر یک جلد می‌باشد با ۲۱۶ صفحه و قطع رحلی که در آینده شماره‌های بعدی آن به چاپ خواهد رسید.

این کتاب در سه فصل کلی با عناوین بار الکتریکی – قانون کولن – میدان الکتریکی در فصل اول ، قانون گاوس در فصل دوم و پتانسیل الکتریکی در فصل سوم تدوین شده و هریک از فصل‌ها دارای مباحثی مختلف به شرح زیر است:

۱) مباحث المپیاد

۲) مسائل نمونه فصل

۳) پاسخ مسائل نمونه فصل

۴) تمرینات فصل

۵) سوال‌های المپیاد فصل

۶) پاسخ‌های سوال‌های المپیاد فصل،

در حال حاضر چاپ اول این کتاب در بازار موجود است.

مقطع: دوره‌ی دوم متوسطه

پایه: دهم، یازدهم و دوازدهم